Skinsnes skole holder til i tidligere Halse kommunes herredshus, Fritun

Skinsnes skole gir tilbud om teoretisk opplæring i skolefagene, samt tilbud i forhold til læring, både faglig og sosialt, gjennom mange forskjellige praktiske aktiviteter. Tilbudet gjelder for alle elever i grunnskolen i Mandal.

En del elever har behov for en mindre og mer oversiktlig arena i deler av sin opplæringssituasjon. De elevene som søker tilbud ved Skinsnes skole får mulighet for tettere oppfølging og personlig tilrettelegging. Det er nært samarbeid mellom Skinsnes skole og hjemmeskolen til den enkelte elev.

For at en elev skal få et slikt tilbud må PP-tjenesten i sin sakkyndige uttalelse ha anbefalt Skinsnes som en del av elevens tilrettelagte opplæringstilbud.