Her kan du lese planen for trygt og godt skolemiljø:

Bedre_sammen_om_trygge_og_gode_skolemiljo_-_vedtatt_plan_-_fra_august_2023.pdf