Nasjonale prøver blir gjennomført hver høst på 8. og 9. trinn. Nå er datoene for årets prøver klare:

8. trinn:

Lesing 11. september

Regning 5. september

Engelsk 8. september

 

9. trinn:

Lesing 14. og 15. september (2 og 2 klasser)

Regning 11. og 12. september (2 og 2 klasser)

Mer informasjon om nasjonale prøver