Du kan finne mer informasjon om nasjonale prøver på følgende lenke:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/