Generell informasjon om skriftlig eksamen: 2023 Informasjon til foresatte - elev om skriftlig eksamen.pdf 

Detaljert informasjon om gjennomføring av skriftlig eksamen: 2023 Praktisk informasjon og brukerstøtte skriftlig eksamen.pdf