Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål. 

  • Det kan kreves at inntil 10 dager av fraværet strykes, dersom:
    • Fravær ut over tre dager, som skyldes dokumenterte helsegrunner (legeerklæring)
    • Kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag
    • Innvilget permisjon etter § 2-11 i Opplæringslova

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller leverer en legeerklæring.

 

For å søke om fratrekk av fravær kan du laste ned dette dokumentet: 

FRATREKK AV FRAVÆR