Torsdag 19.august kl 08.15 ringer det inn til nytt skoleår på Vassmyra og vi gleder oss til å møte nye 8.klassinger og de gamle elevene våre igjen!

 

Oppmøtested:

8.trinnet: Møter utenfor hovedinngangen til Vassmyrahallen. Der vil de bli møtt av kontaktlærere og skoleledelsen. Elevene går sammen med kontaktlærer til klasserommet sitt.

9.trinnet: Møter utenfor hovedinngang A.

10.trinnet: Møter på «Odd Leirens plass» (mellom Bygg B og bygg C).

 

Koronatiltak:

Alle skolene i Lindesnes kommune starter på grønt nivå. Det vil si at undervisningen gjennomføres som normalt, skoleskyss gjennomføres som normalt og skoledagen for øvrig også blir tilnærmet normal. Det er ikke lenger behov for organisering i kohorter.

Det er likevel enda behov for noen smittetiltak i skolehverdagen:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Unngå fysisk kontakt mellom personer. Ingen klemming og håndhilsing.        
  • God håndhygiene er fortsatt viktig og nødvendig

 

Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon på skolen, kan det bli aktuelt at testing erstatter karantene. Det er alltid kommuneoverlegen og koronateamet som tar avgjørelser rundt det, om hvem som skal i karantene og hvem som skal testes. Skolens rolle er å formidle videre beskjeder om det koronateamet har bestemt i slike situasjoner.

 

Felles foreldremøter:

Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut en invitasjon til felles foreldremøter som forhåpentligvis også kan gjennomføres som normalt på skolen.

 

Så håper vi at alle gjør sitt beste for at det skal bli et lærerik, trygt og godt skoleår for alle sammen!

 

Mvh

Nina Skagestad, rektor