Smittesituasjon Vassmyra.png

(Skjermdump fra lindesnes.kommune.no)

Merk at alle elever og ansatte ved Vassmyra er i karantene inntil nærmere beskjed. Det er pga. den uoversiktlige situasjonen. Elevene i klassen med smitte og de berørte ansatte til denne klassen er i ordinær karantene (smittekarantene). Alle andre elever og ansatte er i ventekarantene. Når det gjelder familiemedlemmer er det bare familiemedlemmer til elevene og de ansatte i klassen med smitte som må være i ventekarantene. Familiemedlemmer til elever i andre klasser og ansatte kan være på jobb/skole/barnehage.

Regler for karantene (smittekarantene)

Regler for ventekarantene

Følg med på kommunenes sider for oppdatert informasjon:

https://www.lindesnes.kommune.no/aktuelt.525159.no.html