Det har vært en krevende periode for både elever, foreldre og ansatte, og vi gleder seg til vi kan komme tilbake til skolen og en mer normal hverdag fra mandag 1. februar! Når skolen nå åpner igjen, har alle elever og ansatte vært borte fra skolen i minst 10 dager.  Smittefaren skal dermed ikke være større på Vassmyra enn ellers i samfunnet. Det er likevel viktig at alle overholder reglene for avstand og god hygiene, og det er fortsatt viktig at både elever og ansatte holder seg hjemme og tester seg dersom de får symptomer eller blir syke. Det er også fint om foresatte gir skolen beskjed hvis elever som blir borte fra skolen har symptomer på korona og gir oss beskjed hvis de skal teste seg.  Elever som får symptomer bør teste seg og være i karantene frem til de får negativ test. Kontaktlærere vil minne om dette når vi får meldinger om fravær.

Nå må vi gjøre vårt beste for å ta godt vare på hverandre i skoledagene fremover! Ingen vet hvor viruset rammer neste gang, men vi vet at det kan skje med hvem som helst og hvor som helst, både på skolen, i fritiden og i hjemmet - uansett hvor forsiktige vi er. Likevel vet vi at viruset først og fremst smitter ved dråpesmitte og at avstand til andre derfor har ekstra stor betydning for å forebygge at vi blir smittet. Ved å holde avstand til andre tar du vare på deg selv og de du har rundt deg. 

Under finner du beskrivelse av tiltak på gult nivå. Vi ønsker at foreldre og elever gjør seg kjent med disse før elevene kommer til skolen på mandag. Klassene vil også snakke om tiltakene på skolen mandag morgen.

Dersom det kommer endringer i løpet av helga, vil vi gi beskjed!

Med vennlig hilsen

Nina Skagestad, rektor

 

Tiltak gult nivå:

Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep. Undervisningen skal i hovedsak gå så normalt som mulig, men etter smitteforebyggende tiltak på gult nivå. Elevene får gjennomgang av rutiner 1.time mandag 1.februar:

Rutiner på Vassmyra tilsvarende gult nivå: 

 • Klassen er en kohort.
 • Elevene skal inntil videre være ute i alle friminutt uansett vær – de må kle seg med egnet tøy tilpasset været
 • Timeplanen følges som normalt
 • Ansatte veksler mellom kohortene 
 • Valgfag og språkfag går som normalt
 • Spesialrom kan brukes


Skolestart
Klassene stiller opp ute på merket område og går inn sammen med lærer

Håndvask  / antibac:

 • Starten av alle timer            
 • Før/etter spising
 • Etter toalettbesøk
 • Etter hosting/nysing
 • Ved synlig skitne hender (kun håndvask)

Friminutt 

 • Lærer følger klassen ut og inn
 • Elevene skal være ute i alle friminutt på egne områder for trinnet (vurderes på nytt etter uke 5)
 • Elevene må holde minst 1 meter avstand også i friminuttene
 • Elevene kan oppholde seg på trinnvise områder:
  • 8. trinn: utenfor hovedinngangen, skogen ovenfor inngangen, området ned mot ballbingen og ballbingen
  • 9. trinn: Odd Leirens plass og Hundetjønna
  • 10. trinn: Parkour-området og rundt hallen
 • Forsterket vakthold etter plan for "Gult nivå"  (vurderes på nytt etter uke 5)

 

Spising

 • Vask/sprit hender før og etter måltidet
 • Alle sitter på sin plass
 • Lærer deler ut melk og frukt


Skoledagens slutt

 • Elevene må rengjøre sin pult/stol ved skifte av undervisningsrom og ved skoleslutt  
 • Vaske / sprite hendene før de går hjem


Undervisning:
Undervisning foregår i hovedsak som normalt 

 • Språkfag: Undervisningen foregår i vanlige grupper, men elevene grupperes i kohorter i klasserommet
 • Valgfag: Undervisningen foregår i vanlige grupper, men elevene grupperes i kohorter i klasserommet
 • Kroppsøving: Garderobene kan brukes, Ekstra nøye med antibac før og etter timen.


Se også Udirs sider om smittevern i skolen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/


Skyss: AKT har ansvar for skyss til og fra skolen. AKT melder om følgende retningslinjer på gult nivå: