Se foreldremøtet her

 

Hva synes du om digitalt foreldremøte? Vi vil gjerne høre din mening

Temaer

På foreldremøtet får du en unik mulighet til å få et innblikk i ungdommens hverdag med press, rus og forventninger, hvordan ungdom har det under pandemien, på det store nettet og på fritiden.

Temaer på møtet:

  • Ungdommer forteller om hvordan det er å være ung i Lindesnes, og hvordan det er å være ung under pandemien, Emily Berge i Barne- og Ungdomsrådet
  • Resultater av Ungdata-undersøkelsen presenteres, SLT-koordinator Anette Strandmyr Fidje
  • Ungdomshjernen og cannabis, Fred Rune Rahm fra KoRus-Sør
  • Ungdom, alkohol og kjipe foreldre, Av og Til-kampanjen
  • Ungdommens digitale liv på nettet og hvordan ha dialog med ungdom om temaet, Politiets Nettpatrulje
  • Eksempler på gode foreldreinitierte samarbeid i Lindesnes, og hvorfor foreldresamarbeid er så viktig, foreldre-representanter og SLT-koordinator Anette Strandmyr Fidje
  • Panelet svarer på spørsmål

Spørsmål i møtet

Panelet besvarte en del innkomne spørsmål i møtet, men ett spørsmål kom inn i ettertid og ble ikke besvart:

"Hei. Hører dere sier at skolen tar direkte kontakt med foreldre hvis barnet deres ruser seg; da undrer det meg at Lindesnes ungdomsskole ikke tar kontakt hvis de oppdager røyker/viping foregår. Dette er vel ofte inngangen til videre rusproblem."

Her er panelets svar:

Ungdomsskolen har rutiner og tar kontakt med foreldre når de er kjent med bruk av tobakk og e-sigaretter. Men det avhenger av at skolen er kjent med tilfellene, og når vi er det, informerer vi foreldre og ønsker dialog om gode tiltak og løsninger.

Når det gjelder sammenheng mellom røyking/vape/e-sigaretter viser ungdata noe sammenheng her. Ungdom som røyker tobakk i ung alder har større sannsynlighet for å ha testet cannabis. Antall ungdom som røyker/snuser er svært lave i ungdomsskole alder. Cannabisbruk henger også sammen med dårlig trivsel på skole, mindre fornøyd med foreldre, alkoholbruk, ikke deltakelse i fritidsaktivitet og holdning til cannabis. Det kan være individuelle og miljømessige faktorer som spiller en rolle her. Når det gjelder e-sigaretter/vape så har vi ingen tall på dette, og har lite kunnskapsgrunnlag å basere oss på. Vi håper på mer kunnskap ved neste ungdata undersøkelse i 2022. Takk for spørsmålet.