Som et ledd i kommunesammenslåingen har Lindesnes kommune gått inn for at skoler og barnehager skal ha felles type hjemmeside. Den nye hjemmesida er laget i samme system som kommunens hjemmeside, for å få en mest mulig lik tjeneste til brukerne. Vi håper at elever, foresatte, ansatt og andre brukere blir fornøyde med resultatet. Gi gjerne tilbakemelding dersom du savner informasjon på den nye hjemmesida. Den gamle hjemmesida er lagt ned, og informasjonen der vil ikke lenger være tilgjengelig.

Tilbakemeldinger kan sendes til yngve.skrede@lindesnes.kommune.no.