Formålet med undersøkelsen

 • Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
 • Gi kunnskap som kan brukes i kommunens arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.
 • Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

Hva spør vi om i Ungdata?

 • Venner, fritid og mediebruk
 • Familie, skole og nærmiljøet
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing, vold og trakassering
 • Regelbrudd og rusmiddelbruk
 • Kjønn, klassetrinn og foreldres utdanningsnivå
   

Hvordan gjennomføres Ungdata?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen, som foregår med en voksen til stede.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdata sin svarside med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til den som svarer.
 • Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet.
 • Spørsmålene og svarene i spørreskjemaet kan bli lest opp for de som ønsker det. Dette forutsetter bruk av hodetelefoner.

Mer informasjon om undersøkelsen

Du kan se undersøkelsen i sin helhet her.

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på www.ungdata.no.

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig

Skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

Det er frivillig å delta

Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke.

De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det.

Samtykke fra foresatte

 • Du som foresatt bestemmer om ditt barn skal delta i undersøkelsen eller ikke.
 • Hvis du ønsker at barnet ditt skal delta, trenger du ikke å foreta deg noe.
 • Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal være med, må du gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter.

Personvern

Undersøkelsen er anonym. Det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn.

Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig.

Ansvarlig for undersøkelsen

I 20Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KORUS Sør, på oppdrag fra Lindesnes kommune.

Har du spørsmål?

Kontakt:

Ungdata-koordinator i Lindesnes kommune: Anette Strandmyr Fidje
E-post: anette.s.fidje@lindesnes.kommune.no
Tlf: 40 01 65 89

Kontaktperson ved KoRus: Rosanne Kristiansen, spesialrådgiver KoRus-Sør
rosanne.kristiansen@korus-sør.no
Tlf: 99 42 06 88

Information in other languages