Elevundersøkelsen
Torsdag 17. november gjennomfører vi elevundersøkelsen. Lindesnes kommune har besluttet at vi skal gjennomføre på 9. og 10. trinn, i tillegg velger vi å gjennomføre på 8. trinn. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er resultatene fra 10. trinn som brukes av de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø, mens resultatet fra alle tre trinn gir skolen og kommunen viktig informasjon for vårt videre arbeid med skole- og læringsmiljøet lokalt.

 

Her er finner dere mer informasjon: https://www.udir.no/contentassets/9c7e44d7ed0d433fa77d3e7d10c89f0f/elevundersokelsen-info-foreldre-2022_bm.pdf

 

Her finner du informasjon på andre språk: